Komunikaty Dyrektora OKE

Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych w dniu  19 października 2020 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-10-05 08:01:07Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przypominamy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14.00.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-09-01 13:52:55Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór świadectw dojrzałości.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, w których przeprowadzono egzaminy maturalne, po odbiór świadectw dojrzałości (oraz aneksów i zaświadczeń) w dniu 11 sierpnia 2020 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-08-03 14:36:11Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie 

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-06-24 13:02:54Logo OKE Warszawa Informacja w sprawie egzaminów ustnych na egzaminie maturalnym w 2020 r.

Informacja w sprawie egzaminów ustnych na egzaminie maturalnym w 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-05-21 11:33:12Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie przesłania upoważnień

Komunikat w sprawie przesłania upoważnienia do zorganizowania części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz części praktycznej EPKwZ i EZ, naklejki z nr PESEL oraz dyplomy dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-05-20 14:52:29Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna odwołuje trzy ostatnie konferencje szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych komisji egzaminacyjnych w Siedlcach, Ostrołęce i w Radomiu

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-11 14:54:25Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych! Informujemy, że konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół organizujących egzamin ósmoklasisty odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie OKE. Prosimy, aby z każdej szkoły w konferencji uczestniczył tylko jeden przedstawiciel – dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-09 09:46:54Logo OKE Warszawa Harmonogram konferencji dla dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty

Harmonogram konferencji dla dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty – 5-20 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-02-06 12:10:05Logo OKE Warszawa Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny w 2020 roku30 marca-7 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-02-06 12:03:49
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl