Komunikaty Dyrektora OKE

Logo OKE Warszawa Przedłużony termin na dokonanie zmiany wyboru szkół/oddziałów

Zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 został przedłużony termin na dokonanie zmiany wyboru szkół/oddziałów - do 24 czerwca do godz. 16.00.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-06-21 07:56:16
Logo OKE Warszawa Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2019r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2019r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-06-14 10:59:19Logo OKE Warszawa Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2019r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.  

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-06-14 10:54:33Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny po odbiór wyników i zaświadczeń

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny po odbiór wyników i zaświadczeń

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-06-04 14:15:37Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, w których odbywa się egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, w których odbywa się egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym!

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-14 14:56:01Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-20 15:55:07Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-20 15:52:38Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora OKE dotyczący organizacji egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2019 roku.

Komunikat Dyrektora OKE dotyczący organizacji egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2019 roku.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-16 15:16:24Logo OKE Warszawa Dane statystyczne zgłoszeń do matury 2019

Prezentujemy dane statystyczne dotyczące zgłoszeń do matury 2019 w sesji głównej (maj) - liczba zdających, liczba szkół, wybrane przedmioty - w podziale na powiaty, dzielnice Warszawy, delegatury.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-04-30 14:51:02
Następna 1 2 3 4 5 6 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl