Komunikaty Dyrektora OKE

Logo cke Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-02-04 15:25:44Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzaminów ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Wydane przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. pozwalają, pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu sanitarnego na ich przeprowadzenie.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-01-18 13:28:06Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo

informujemy, że 24 grudnia 2020 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. W związku powyższym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie tego dnia będzie nieczynna.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-12-16 12:49:22Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na wideokonferencję

Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej styczeń – luty 2021

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-12-09 10:03:04Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy, zapraszamy na wideokonferencję, podczas której zaprezentujemy System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO).

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zapraszamy na wideokonferencję, podczas której zaprezentujemy System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO).

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-12-02 11:22:13Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych w dniu  19 października 2020 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-10-05 08:01:07Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przypominamy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14.00.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-09-01 13:52:55Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór świadectw dojrzałości.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, w których przeprowadzono egzaminy maturalne, po odbiór świadectw dojrzałości (oraz aneksów i zaświadczeń) w dniu 11 sierpnia 2020 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-08-03 14:36:11Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie 

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-06-24 13:02:54Logo OKE Warszawa Informacja w sprawie egzaminów ustnych na egzaminie maturalnym w 2020 r.

Informacja w sprawie egzaminów ustnych na egzaminie maturalnym w 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-05-21 11:33:12
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl