Komunikaty Dyrektora OKE

Logo OKE Warszawa Weryfikacja sumy punktów

Weryfikacja sumy punktów

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-06 14:10:59Logo OKE Warszawa Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-02 08:57:49Logo OKE Warszawa Komunikat – udostępnienie wyników E8

Komunikat – udostępnienie wyników E8

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-01 20:31:00Logo OKE Warszawa Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty - w dniu 8 lipca 2021 roku

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - w dniu 8 lipca 2021 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-06-14 14:50:05Logo OKE Warszawa Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 2 lipca 2021 roku

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI - w dniu 2 lipca 2021 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-06-14 14:41:48Logo OKE Warszawa XXVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

XXVII konferencja diagnostyki edukacyjnej komunikat organizacyjny nr 1 oraz pismo przewodnie i regulamin 

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-05-28 14:19:09Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2021 roku

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2021 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-05-27 10:04:52Logo OKE Warszawa Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie zgłaszania absolwentów na egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zgłoszenia absolwentów na egzamin maturalny w terminie dodatkowym należy dokonywać w systemie SIOEO zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Zbiorze instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO. Wniosek należy wydrukować z SIOEO i przesłać wraz z załącznikami do OKE pocztą.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-29 15:07:23Logo cke Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-19 09:48:02Logo cke Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-02-04 15:25:44
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl