Komunikaty Dyrektora OKE

Logo OKE Warszawa Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego  przeprowadzonego w sesji czerwiec-lipiec 2021 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej. 

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-27 08:53:07Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów zawodowych oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów zawodowych oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych w dniu 08 września 2021 roku:

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-23 11:23:12Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów, którzy zdawali egzamin w terminie poprawkowym.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym w dniu 10 września 2021 roku:

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-23 10:21:34Logo cke Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) ponownie zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-20 12:25:37Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-06 17:26:06Logo OKE Warszawa Weryfikacja sumy punktów

Weryfikacja sumy punktów

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-06 14:10:59Logo OKE Warszawa Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-02 08:57:49Logo OKE Warszawa Komunikat – udostępnienie wyników E8

Komunikat – udostępnienie wyników E8

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-01 20:31:00Logo OKE Warszawa Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty - w dniu 8 lipca 2021 roku

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - w dniu 8 lipca 2021 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-06-14 14:50:05Logo OKE Warszawa Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 2 lipca 2021 roku

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI - w dniu 2 lipca 2021 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-06-14 14:41:48
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl