Komunikaty Dyrektora OKE

Logo OKE Warszawa Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

Szanowni Państwo, Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-04-08 09:09:25Logo OKE Warszawa Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Szanowni Państwo, Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-04-08 09:05:23Logo OKE Warszawa Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-04-05 14:10:39Logo OKE Warszawa Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu

Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji 2. 2024 LATO w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec – Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-04-03 09:18:14Logo OKE Warszawa Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-03-27 09:16:30Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, placówek i centrum kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, placówek i centrum kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych po egzaminie w sesji styczeń 2024 w dniu 05 kwietnia 2024 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-03-27 07:22:18Logo cke Informacja o wynikach i wnioskach z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonego w grudniu 2023 r.

Informacja o wynikach i wnioskach z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonego w grudniu 2023 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-03-08 10:08:30Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie prosimy o przekazanie poniższej informacji nauczycielom przedmiotów kształcenia ogólnego zatrudnionym w Państwa szkołach: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie poszukuje osób, które podejmą współpracę z OKE w Warszawie jako autorzy/recenzenci zadań egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz eksternistycznego z następujących przedmiotów

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-01-18 13:26:59Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie prosimy o przekazanie poniższej informacji nauczycielom języków obcych (język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) zatrudnionym w Państwa szkołach

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-01-18 13:21:38Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Egzaminatorzy!

Informujemy, że 17 stycznia 2024 roku rozpoczynamy nabór egzaminatorów do zespołów sprawdzających i oceniających pisemny egzamin ósmoklasisty (język polski, język angielski) oraz egzamin maturalny.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-01-16 12:01:34
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl