Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Data opublikowania: 2024-07-03 09:53:11

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty - WORD

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty - PDF

Egzamin ósmoklasisty

  • Język polski
  • Matematyka
  • Języki obce nowożytne


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl