ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Data opublikowania: 2024-06-21 12:30:18

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 2 lipca 2024 roku

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego (ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa)
  • Uwaga zaświadczenia będą wydane z podziałem na dzielnice Warszawy oraz powiaty:
  • 9:30 – 11:00 – powiaty
  • 11:00 – 12:30 – dzielnice Warszawy
  • z pozostałych powiatów od godz. 12.00 do godz. 14.00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Uwaga:

Mając na uwadze sprawy organizacyjne, dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione mogą odebrać zaświadczenia już 2 lipca w/w godzinach, natomiast zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku, zaświadczenia należy przekazać absolwentom  3 lipca br.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 3 lipca 2024 r.
od godz. 8.30

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl