ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Data opublikowania: 2024-06-21 12:39:12

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych  po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego  w dniu 8 lipca 2024 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego (ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa)
  • Uwaga świadectwa będą wydane z podziałem na dzielnice Warszawy oraz powiaty:
  • 9:30 – 11:00 – powiaty
  • 11:00 – 12:30 – dzielnice Warszawy
  • z pozostałych powiatów od godz. 12.00 do godz. 14.00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Uwaga:

Mając na uwadze sprawy organizacyjne, dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione mogą odebrać świadectwa dojrzałości już 8 lipca w/w godzinach, natomiast zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE
z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku, świadectwa dojrzałości należy przekazać absolwentom 9 lipca br.

 

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 9 lipca 2024 r.
od godz. 8:30

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl