Komunikaty Dyrektora OKE

Logo OKE Warszawa Zmieniony harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 r.

Zmieniony harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-11-16 10:43:51Logo OKE Warszawa Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 r.

Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-11-08 10:55:59Logo OKE Warszawa Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny – październik 2018 r.

Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny – październik 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-09-21 14:13:39Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu Minister Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r., który jest dostępny na stronie internetowej MEN, informujemy, że dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-09-17 12:41:30Logo OKE Warszawa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych po odbiór świadectw dojrzałości (egzamin maturalny przeprowadzony w terminie poprawkowym)

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-09-04 09:47:09Logo OKE Warszawa Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o miejscach, w których zostaną przeprowadzone egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-09-07 08:30:59Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów gimnazjów po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów gimnazjów po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-06-05 10:06:22Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora OKE dotyczący organizacji egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2018 r.

Komunikat Dyrektora OKE dotyczący organizacji egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-28 11:37:57Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-11 13:53:26Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-11 14:02:20
Następna 1 2 3 4 5 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl