Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Data opublikowania: 2024-01-18 13:19:56

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie prosimy o przekazanie poniższej informacji nauczycielom przedmiotów kształcenia ogólnego zatrudnionym w Państwa szkołach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie poszukuje osób, które podejmą współpracę z OKE w Warszawie jako autorzy/recenzenci zadań egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz eksternistycznego z następujących przedmiotów

W celu przybliżenia Państwu istoty tworzenia arkuszy egzaminacyjnych, OKE w Warszawie organizuje spotkanie online (około 1 godz.), podczas którego przedstawi Państwu sposób pracy autorów i recenzentów nad propozycją materiałów egzaminacyjnych.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział w spotkaniu przesyłając informacje (imię i nazwisko, rodzaj egzaminu, przedmiot, poziom/zakres, numer telefonu) na adres e-mail: magdalena.prokop@oke.waw.pl do 16 lutego 2024 r. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie „autor/recenzent – spotkanie online”.

Spotkanie online odbędzie się 27 lutego 2024 r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl