Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, placówek i centrum kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

Data opublikowania: 2024-03-27 07:10:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, placówek i centrum kształcenia zawodowego, a także pracodawców oraz podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe po odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych po egzaminie w sesji styczeń 2024 w dniu 05 kwietnia 2024 roku:

z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, ul. Józefa Bema 87.

  •  9:00 – 10:30 – powiaty,
  • 10:30 – 12:00 – dzielnice Warszawy,

z pozostałych powiatów do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl