Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Data opublikowania: 2024-01-18 13:12:36

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie prosimy o przekazanie poniższej informacji nauczycielom języków obcych (język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) zatrudnionym w Państwa szkołach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w celu doskonalenia umiejętności przeprowadzania egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego organizuje spotkanie w formie online (około 2 godz.), podczas którego zostaną przedstawione zasady przeprowadzania i oceniania egzaminu.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział w spotkaniu przesyłając informacje (imię i nazwisko, nauczany język, numer telefonu) na adres e-mail: anna.badetko@oke.waw.pl do 4 marca 2024 r. W temacie wiadomości, proszę o wpisanie „egzamin ustny - spotkanie online”.

Spotkanie online planowane jest na początek kwietnia 2024 r. Dokładny termin zostanie podany zgłoszonym uczestnikom spotkania.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl