Komunikaty Dyrektora OKE

Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-20 15:55:07Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-20 15:52:38Logo OKE Warszawa Komunikat Dyrektora OKE dotyczący organizacji egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2019 roku.

Komunikat Dyrektora OKE dotyczący organizacji egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2019 roku.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-16 15:16:24Logo OKE Warszawa Dane statystyczne zgłoszeń do matury 2019

Prezentujemy dane statystyczne dotyczące zgłoszeń do matury 2019 w sesji głównej (maj) - liczba zdających, liczba szkół, wybrane przedmioty - w podziale na powiaty, dzielnice Warszawy, delegatury.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-04-30 14:51:02Logo OKE Warszawa Kampania informacyjna MEN dot. egzaminów.

Kampania informacyjna MEN dot. egzaminów.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-03-25 11:47:26Logo OKE Warszawa Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty - marzec 2019

Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty - marzec 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-02-15 12:18:09Logo OKE Warszawa Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin maturalny - marzec 2019

Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin maturalny - marzec 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-02-15 12:30:49Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu Minister Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r., który jest dostępny na stronie internetowej MEN, informujemy, że dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-09-17 12:41:30Logo OKE Warszawa Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny – październik 2018 r.

Harmonogram konferencji szkoleniowych dla dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny – październik 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-09-21 14:13:39Logo OKE Warszawa Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 r.

Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-11-08 10:55:59
Następna 1 2 3 4 5 6 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl