Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-18 07:57:07Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1, zwanej dalej „ustawą”, podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb:1) zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym2) osób, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. ...

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-18 07:47:49Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 ogłaszam listę systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-18 07:43:11Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-18 07:38:19Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-08 10:57:07Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-08 10:54:07Logo cke Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022 r.

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-06-01 10:40:54Logo cke Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-23 14:17:53Logo cke Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-09 13:08:53Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:12:58
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl