Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-23 14:17:53Logo cke Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-09 13:08:53Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:12:58Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:11:27Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:09:32Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:07:32Logo cke Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-28 14:37:14Logo cke Komunikat Dyrektora CKE na temat egzaminów zawodowych z dnia 13 grudnia 2021 r. dotyczący zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2022 roku - aktualizacja

Komunikat Dyrektora CKE na temat egzaminów zawodowych z dnia 13 grudnia 2021 r. dotyczący zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2022 roku - aktualizacja komunikatu CKE z dnia 27 stycznia 2022 r.  (technik ekonomista oraz technik rachunkowości) – dotyczy również sesji Lato 2022.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-27 12:00:36Logo cke Komunikat o wersjach oprogramowania obowiązujących na części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o wersjach oprogramowania obowiązujących na części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec czerwiec-lipiec 2022 Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-27 11:37:53Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-19 10:14:37
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl