Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023.

Data opublikowania: 2022-08-19 11:00:30

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ogłaszam listę systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz
języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023.

 

Treść komunikatu - pobierz (PDF):

20220819 EM 2023 Komunikat o egzaminie z informatyki.pdfLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl