Egzamin zawodowy PP 2019

Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019  AKTUALIZACJA

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:39:12Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:34:53Logo cke Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad - Formuła 2019

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:32:59Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego – PP2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:30:45Logo cke Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-19 09:48:02Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2021 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-05-25 15:02:52Logo OKE Warszawa Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-13 13:18:35Logo OKE Warszawa Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-07 17:26:12Logo cke Wytyczne dotyczące organizowania sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych w ośrodkach sprawdzania

Wytyczne dotyczące organizowania sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych w ośrodkach sprawdzania* w Sesji Zima 2021 (styczeń – luty 2021) – egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-01-12 13:48:46Logo OKE Warszawa Załączniki PP 2019 w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki PP 2019 w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-08-28 13:36:33
Następna 1 2 3 4 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl