Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Data opublikowania: 2021-04-19 09:00:25

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • ósmoklasisty (E8)
  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)
  • eksternistycznych (EE)

 

  • Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL - WORD
  • Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL - PDF


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl