Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-03-27 12:33:05Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-03-05 14:29:28Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-01-22 09:55:23Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-12-22 13:10:19Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-12-19 12:29:30Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formyprzeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, dotyczącej egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 roku 

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-10-28 13:09:47Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-07-02 08:29:59Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-07-02 08:27:29Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-03-03 11:19:30Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16 grudnia 2013 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2014 r. 

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-01-07 14:09:04
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl