Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. - aktualizacja 1 września 2017r.

Data opublikowania: 2017-09-06 10:43:19

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl