Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania

Data opublikowania: 2017-09-05 12:31:16

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl