Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-04-24 12:52:51Logo cke Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja dla uczniów

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja dla uczniów

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-29 17:29:50Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-26 09:58:25Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-26 09:55:09Logo cke Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 - Aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017 - Aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-13 14:00:34Logo cke Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2012 - Aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1- formuła 2012 - Aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-13 13:57:12Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 oraz deklaracja 1d (dla EM).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 oraz deklaracja 1d (dla EM) w związku ze zmianami wynikającymi z obecności uczniów – obywateli Ukrainy w polskich szkołach.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-03-25 08:50:23Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. - Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.  Formuła 2012 oraz Formuła 2017 - Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. 

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-01-08 14:34:48Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 oraz deklaracja 3d (dla E8).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 oraz deklaracja 3d (dla E8) w związku ze zmianami wynikającymi z obecności uczniów – obywateli Ukrainy w polskich szkołach.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-03-25 08:45:30Logo cke Komunikat Dyrektora CKE z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu

Komunikat Dyrektora CKE z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-12-09 09:32:14
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl