Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Data opublikowania: 2020-04-24 13:03:00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramów przeprowadzania egzaminów: Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

E8 

EM

Formuła 2012

Formuła 2017

Formuła 2019Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl