Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja dla uczniów

Data opublikowania: 2020-03-29 17:32:52

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja dla uczniówOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl