OKE Warszawa


Logo cke

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r. (w terminie głównym)

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r. (w terminie głównym)

Data opublikowania: 2024-04-18 20:40:59

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

Data opublikowania: 2024-04-08 09:00:22

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie zaprasza na wideokonferencję dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Data opublikowania: 2024-04-08 09:00:20

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Data opublikowania: 2024-04-05 14:10:28

Czytaj więcejNastępna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl