OKE Warszawa
Strona informacyjna

OKE Warszawa


Podstawowe serwisy:


Najważniejsze informacje


Udostępnienie wyników indywidualnych matury

Wyniki zdających, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione 5 lipca 2022 r. od godziny 10.00. w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub profilu zaufanego.

Udostępnienie wyników zbiorczych matury

Informacja wstępna oraz wyniki w podziale na powiaty, gminy i dzielnice zostaną opublikowane na BIP w dniu 5.07, a wyniki szkół w dniu 6.07. BIP OKE Warszawa

Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wnioski można składać przez aplikację internetową: okewglady.azurewebsites.net. Dla wniosków maturalnych aplikacja zostanie uruchomiona 5.07 o godz. 8:30.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Indywidualne wyniki egzaminu uczniowie mogą sprawdzać od 1 lipca 2022 r. w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.

Wstępne informacje zbiorcze o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. są dostępne na stronach BIP

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 7 lipca 2022 roku.

Zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

 

OKE Warszawa