OKE Warszawa


Logo OKE Warszawa

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Data opublikowania: 2021-04-07 15:00:00

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Informacja na temat wglądów w sesji styczeń – luty 2021 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2021 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Data opublikowania: 2021-03-31 09:00:00

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Komunikat Dyrektora OKE

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

ze względu na sytuację epidemiczną w kraju certyfikaty, świadectwa i dyplomy po egzaminie zawodowym oraz potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonym  w  sesji styczeń – luty 2021 zostaną przesłane do szkół/placówek za pośrednictwem operatora pocztowego oraz firmy kurierskiej w terminie od 30 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.

Jednoczesnie przypominamy, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie (opublikowanym 20 sierpnia 2020 r., aktualizacja z dnia 8 stycznia 2021 r.) na dzień 8 kwietnia 2021.

 

Data opublikowania: 2021-03-26 12:00:00

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Sprawozdania z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2020 r. i sesji zimowej 2021 r

Sprawozdania z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2020 r. i sesji zimowej 2021 r

Data opublikowania: 2021-03-23 06:00:00

Czytaj więcejNastępna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl