ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2023

Data opublikowania: 2023-05-24 14:44:16

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2023

 Egzamin maturalny w Formule 2015

 

Biologia
poziom rozszerzony
EBIP-R0-100-2305

Chemia
poziom rozszerzony
ECHP-R0-100-2305

Filozofia
poziom rozszerzony
EFIP-R0-100-2305

Fizyka
poziom rozszerzony
EFAP-R0-100-2305

Geografia
poziom rozszerzony
EGEP-R0-100-2305

Historia
poziom rozszerzony
EHIP-R0-100-2305

Historia muzyki
poziom rozszerzony
EHMP-R0-100-2305

Historia sztuki
poziom rozszerzony
EHSP-R0-100-2305

Informatyka
poziom rozszerzony
EINP-R1-100-2305, EINP-R2-100-2305

Język łaciński i kultura antyczna
poziom rozszerzony
EJLP-R0-100-2305

Język polski
poziom podstawowy
EPOP-P1-100-2305, EPOP-P2-100-2305, EPOU-P1-100-2305, EPOU-P2-100-2305

EPOP-P1-700-2305, EPOP-P2-700-2305

poziom rozszerzony
EPOP-R0-100-2305

Matematyka
poziom podstawowy
EMAP-P0-100-2305, EMAU-P0-100-2305

poziom rozszerzony
EMAP-R0-100-2305

Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
EWOP-R0-100-2305

Język angielski
poziom podstawowy
EJAP-P0-100-2305, EJAU-P0-100-2305

EJAP-P0-700-2305

poziom rozszerzony
EJAP-R0-100-2305

EJAP-R0-700-2305

poziom dwujęzyczny
EJAA-D0-100-2305

Język francuski
poziom podstawowy
EJFP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
EJFP-R0-100-2305

Język hiszpański
poziom podstawowy
EJHP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
EJHP-R0-100-2305

Język niemiecki
poziom podstawowy
EJNP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
EJNP-R0-100-2305

Język rosyjski
poziom podstawowy
EJRP-P0-100-2305, EJRU-P0-100-2305

poziom rozszerzony
EJRP-R0-100-2305

Język włoski
poziom podstawowy
EJWP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
EJWP-R0-100-2305

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023

 

Biologia
poziom rozszerzony
MBIP-R0-100-2305

Chemia
poziom rozszerzony
MCHP-R0-100-2305

Filozofia
poziom rozszerzony
MFIP-R0-100-2305

Fizyka
poziom rozszerzony
MFAP-R0-100-2305

Geografia
poziom rozszerzony
MGEP-R0-100-2305

Historia
poziom rozszerzony
MHIP-R0-100-2305

Historia muzyki
poziom rozszerzony
MHMP-R0-100-2305

Historia sztuki
poziom rozszerzony
MHSP-R0-100-2305

Informatyka
poziom rozszerzony
MINP-R1-100-2305, MINP-R2-100-2305

Język białoruski
poziom podstawowy
MMBB-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MMBB-R0-100-2305

Język kaszubski
poziom rozszerzony
MMKK-R0-100-2305

Język litewski
poziom podstawowy
MMLL-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MMLL-R0-100-2305

Język ukraiński
poziom podstawowy
MMUU-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MMUU-R0-100-2305

Język łaciński i kultura antyczna
poziom rozszerzony
MJLP-R0-100-2305

Język polski
poziom podstawowy
MPOP-P1-100-2305, MPOP-P2-100-2305, MPOU-P1-100-2305, MPOU-P2-100-2305


MPOP-P1-700-2305, MPOP-P2-700-2305

poziom rozszerzony
MPOP-R0-100-2305

Matematyka
poziom podstawowy
MMAP-P0-100-2305, MMAU-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MMAP-R0-100-2305

Wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony
MWOP-R0-100-2305

Język angielski
poziom podstawowy
MJAP-P0-100-2305, MJAU-P0-100-2305

MJAP-P0-700-2305

poziom rozszerzony
MJAP-R0-100-2305

MJAP-R0-700-2305

poziom dwujęzyczny
MJAA-D0-100-2305

Język francuski
poziom podstawowy
MJFP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MJFP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny
MJFF-D0-100-2305

Język hiszpański
poziom podstawowy
MJHP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MJHP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny
MJHH-D0-100-2305

Język niemiecki
poziom podstawowy
MJNP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MJNP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny
MJNN-D0-100-2305

Język rosyjski
poziom podstawowy
MJRP-P0-100-2305, MJRU-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MJRP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny
MJRP-R0-100-2305

Język włoski
poziom podstawowy
MJWP-P0-100-2305

poziom rozszerzony
MJWP-R0-100-2305Liczba odsłon: 29860
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl