Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące matury od roku 2023

Data opublikowania: 2023-01-12 13:10:00

Uprzejmie informujemy, że CKE opublikowała kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od roku 2023.

Język polski

Nowe materiały są przeznaczone dla wszystkich zdających i dotyczą zakresu i poprawności środków językowych oraz zawiera dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu (oceny wzorcowe zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu)

Nowe pozycje mają numery 14 i 15.

Przejdź do materiałów >>>

Historia

Nowe materiały dotyczą wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych oraz wypracowania na egzaminie maturalnym z historii.

Przejdź do materałów >>>

 

Spis materiałów

Lista wszystkich dotychczas opublikowanych materiałów - przejdź do listy >>>Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl