Zadania w języku ukraińskim

Data opublikowania: 2022-03-17 09:31:42

Zadania w języku ukraińskim

Na stronie CKE dostępne są materiały – zadania egzaminacyjne – w języku ukraińskim z: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos, zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 6-letniej szkoły podstawowej, 8-letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Są to materiały opracowane w latach ubiegłych na potrzeby informatorów oraz arkuszy pokazowych i próbnych sprawdzianu, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów oddziałów/szkół, w których język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej. Materiały te mogą okazać się jednak Państwu przydatne w zaistniałej sytuacji, ponieważ są tłumaczeniem na język ukraiński materiałów zamieszczonych w tożsamych dokumentach dla uczniów polskojęzycznych. Mogą zatem Państwo np. wybrać takie samo zadanie w obu językach, co może ułatwić zaangażowanie uczniów ukraińskich podczas lekcji.

W poniżej tabeli przedstawiam zestawienie materiałów dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które – przynajmniej częściowo – mam nadzieję będą dla Państwa przydatne, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych tygodni obecności uczniów z Ukrainy w Polsce. Mam nadzieję, że uda się Państwu znaleźć kila zadań, które będą Państwo mogli wykorzystać w klasie – z uczniami polsko- i ukraińskojęzycznymi.

 

Lp. Materiał materiał w języku polskim  materiał w języku ukraińskim
1. Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015
(zadania z matematyki)
  zadania z matematyki   zadania z matematyki
2. Przykładowy zestaw zadań na sprawdzian w klasie VI (zadania z matematyki)    zadaniazmatematyki    zadania zmatematyki
3. Sprawdzian w klasie VI – arkusz diagnostyczny(zadania z matematyki)   zadania z matematyki   zadania z matematyki
4. Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki   Matematyka   Matematyka
5. Arkusz pokazowy egzaminu ósmoklasisty z matematyki   Matematyka   Matematyka
6. Przykładowy arkusz egzaminacyjny – egzamin ósmoklasisty z matematyki   Matematyka   Matematyka
7. Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii   Biologia   Biologia
8. Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii   Chemia   Chemia
9. Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki   Fizyka   Fizyka
10. Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii   Geografia   Geografia
11. Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii   Historia   Historia
12. Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku 2011/2012(zadania z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos) zadania z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos zadania z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl