ARKUSZE EGZAMINACYJNE - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Data opublikowania: 2021-05-25 21:04:08

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Język angielski


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-200-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-400-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP-500-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-700-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJAP-900-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP-Q00-2105)

Język francuski


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP-100-2105)

Język hiszpański


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP-100-2105)

Język niemiecki


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP-100-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP-200-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP-400-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP-500-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP-700-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-800-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJNP-900-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP-Q00-2105)

Język rosyjski


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP-100-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP-200-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP-400-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP-500-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP-800-2105)

Język włoski


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP-100-2105)

Matematyka


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP-100-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-200-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-400-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP-500-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-700-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OMAP-900-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP-Q00-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2105)

Język polski


Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-200-2105) 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-400-2105) 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP-500-2105) 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-700-2105)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-2105) 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OPOP-900-2105) 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-2105) 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2105) Liczba odsłon: 81901
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl