ARKUSZE PRÓBNE 2020

Data opublikowania: 2020-04-08 08:50:00

Język polski


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja X


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_660)


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)


Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla CUDZOZIEMCÓW (OMAP-C00)Matematyka


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100) _wersja X


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (OMAP_660)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla CUDZOZIEMCÓW (OMAP-C00)Język angielski


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100) _wersja X


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJAP_660)


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)Język francuski


Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)_wersja XJęzyk hiszpański


Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)Język niemiecki


Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100) _wersja X


Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)


Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)


Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)Język rosyjski


Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100) _wersja X


Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP_700)


Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)Język włoski


Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100) _wersja XLiczba odsłon: 43973
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl