Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Data opublikowania: 2017-09-05 15:33:19

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Jednocześnie informuje, że informator składa się z części wspólnej oraz części szczegółowej dla poszczególnych zawodów.

Część wspólna do informatorów Treść dokumentu >

AKTUALIZACJA


W rozdziale INFORMACJA O ZAWODZIE w pkt. 3 MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zapis „Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji …” zastępuje się zapisem „Od dnia 1 września 2018 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji…” (zgodnie z art. 290 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – DZ.U. 2017, poz.60)

Asystent fryzjera
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Blacharz izolacji przemysłowych
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektronik
Elektryk
Florysta
Fotograf
Fryzjer
Garbarz skór
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik eksploatacji podziemnej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Higienistka stomatologiczna
Introligator
Jeździec
Kaletnik
Kamieniarz
Kelner
Kierowca mechanik
Kominiarz
Koszykarz-plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kucharz
Kuśnierz
Lakiernik
Magazynier-logistyk
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik motocyklowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Mechatronik
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter kadłubów jednostek pływających
Monter konstrukcji budowlanych
Monter nawierzchni kolejowej
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter stolarki budowlanej
Monter systemów rurociągowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Obuwnik
Ogrodnik
Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Operator maszyn i urządzeń hutniczych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn leśnych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator urzadzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Optyk-mechanik
Ortoptystka
Piekarz
Pracownik pomocniczy krawca
Pracownik pomocniczy mechanika
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy stolarza
Pracownik pomocniczy ślusarza
Protetyk słuchu
Przetwórca ryb
Pszczelarz
Podolog
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Rolnik
Rybak śródlądowy
Sprzedawca
Stolarz
Stroiciel fortepianów i pianin
Szkutnik
Ślusarz
Tapicer
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik automatyk
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa wodnego
Technik budowy dróg
Technik budowy fortepianów i pianin
Technik budowy jednostek pływających
Technik ceramik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik dentystyczny
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektromobilności
Technik elektronik
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik farmaceutyczny
Technik fotografii i multimediów
Technik garbarz
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik hutnik
Technik informatyk
Technik inżynierii sanitarnej
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej
Technik obuwnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy
Technik ortopeda
Technik papiernictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik pożarnictwa
Technik prac biurowych
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik przemysłu mody
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik realizacji dźwięku
Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Technik renowacji elementów architektury
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik rybołówstwa morskiego
Technik spedytor
Technik sterylizacji medycznej
Technik stylista
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii szkła
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk EE.11- zadanie z modelem „wk”- od r. szk. 2019/2020
Technik telekomunikacji
Technik transportu drogowego
Technik transportu kolejowego
Technik turystyki wiejskiej
Technik tyfloinformatyk
Technik urządzeń dźwigowych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik weterynarii
Technik wiertnik
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Technik włókiennik
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Terapeuta zajęciowy
Wędliniarz
Wiertacz
Zdun
Zegarmistrz
Złotnik-jubilerLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl