Egzamin ósmoklasisty - informatory

Data opublikowania: 2017-09-05 14:26:24

Aktualny informator - część ogólna

Poprzednia wersja:

 • Część ogólna informatora w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących 
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów niewidomych_czarnodruk
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym 
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii w językach mniejszości narodowej
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii w językach mniejszości narodowej
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki w językach mniejszości narodowej
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii w językach mniejszości narodowej
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii w językach mniejszości narodowej

 Liczba odsłon: 45218
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl