Arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2016r.

Data opublikowania: 2016-04-18 12:13:38

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

 W WARSZAWIE


Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych
w 2016 r
.

Historia i wiedza o społeczeństwie - 18.04.2016 r.

 


Język polski - 18.04.2016 r.

 


Przedmioty przyrodnicze - 19.04.2016 r.

 


Matematyka - 19.04.2016 r.

 


Język obcy nowożytny - 20.04.2016 r.

 POZIOM PODSTAWOWY

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  wersja X

 

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

 POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl