Egzamin zawodowy PP 2012

Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin zawodowy przeprowadzany dla ucznia - młodocianego pracownika

Opłata za egzamin zawodowy przeprowadzany dla ucznia - młodocianego pracownika

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-05-02 12:35:14Logo OKE Warszawa OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie styczeń-luty 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkól zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/ustawicznego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia...

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-11-16 15:13:49Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń - luty 2017r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-11-30 14:23:33Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2017r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-11-30 14:29:24Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (egzamin zawodowy).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (egzamin zawodowy).

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-09-02 12:23:49Zasady wydawania dyplomów absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osobom zdającym egzamin w trybie eksternistycznym

Zasady wydawania dyplomów osobom, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osobom dorosłym, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osobom zdającym egzamin w trybie eksternistycznym

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-06-26 12:45:09Protokoły przekazania do OKE dokumentacji po części pisemnej i po części praktycznej egzaminu

Protokoły przekazania do OKE dokumentacji po części pisemnej i po części praktycznej egzaminu

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-07-28 09:12:16Rozliczenie finansowe szkoły/placówki/podmiotu

Instrukcja rozliczenia finansowego szkoły/placówki/podmiotu. Formularz rozliczenia kosztów podróży egzaminatora

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-05-12 14:08:40
Następna 1 2 3 4 5 6 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl