Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.

Data opublikowania: 2016-11-30 14:14:27

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.


w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń - luty 2017r.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl