Egzamin zawodowy PP 2019

Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego - (FORMUŁA 2019)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (FORMUŁA 2019) Aktualizacja z 26.11.2019 r. 

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-11-29 10:36:42Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przepro-wadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-10-30 15:10:27Logo OKE Warszawa Załączniki PP 2019

Załączniki PP 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-30 14:52:57Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r.w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.1 są jawne – formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-30 14:05:00Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 września 2019 r. - Aktualizacja - formuła 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. – formuła 2019  Aktualizacja z 12 września 2019 r 

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-18 09:55:44Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - FORMUŁA 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - FORMUŁA 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-16 15:49:30Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12-09-2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. są jawne – formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-16 15:06:51Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. - formuła 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja2019 r. - formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-16 14:43:04Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 września 2019 r. - formuła 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku. dla podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-13 11:36:43
Następna 1 2 3 4 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl