Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r.

Data opublikowania: 2019-09-30 14:16:34

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r.w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.1 są jawne – formuła 2019 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl