Ogólne

Logo OKE Warszawa Komunikat dla egzaminatorów egzaminów z języków obcych nowożytnych

Komunikat dla egzaminatorów egzaminów z języków obcych nowożytnych ...

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-03-23 13:42:35Logo OKE Warszawa Nabór egzaminatorów sprawdzianu z języka polskiego i matematyki

W terminie od 12.02 do 28.02 można zgłosić się do sprawdzania prac z części pierwszej sprawdzianu szóstoklasisty. Odbędzie się ono w dniach 15 – 17 kwietnia. Aby móc pełnić funkcję egzaminatora w tym roku, należy...

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-02-19 11:40:59Logo OKE Warszawa Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

Informujemy, że w terminie od 19 do 29 lutego będzie trwał nabór egzaminatorów do zespołów egzaminacyjnych. Egzamin gimnazjalny z języka polskiego będzie sprawdzany w dniach 6 – 8 maja.  

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-02-19 11:38:23Wiadomości ogólne dla kandydatów na egzaminatorów

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE organizuje szkolenia i przyjmuje zgłoszenia kandydatów na egzaminatorów do: sprawdzianu po szkole podstawowej egzaminu gimnazjalnego, egzaminów zawodowych, egzaminów maturalnych. Ponadto organizuje szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego, którzy przygotowani byli do egzaminu w 2002 roku.Na szkolenie kandydatów na egzaminatorów może zgłosić się każdy nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje ...

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-04-30 14:04:30Kwalifikacje potrzebne do ubiegania się o wpis do ewidencji egzaminatorów

O tym, kto może zostać egzaminatorem rozstrzyga Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) - art. 9c ust. 3 i 4 - ustępy wprowadzone Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 137 poz. 1304)

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-04-30 15:54:04
Następna 1 2 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl