Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Data opublikowania: 2014-09-09 12:24:56Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl