Informatory o egzaminach eksternistycznych

Data opublikowania: 2013-09-18 15:38:13

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Szkoła podstawowa:

1) Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej 2016 roku: 

 

2) Egzaminy z zakresu szkoły podstawowej od sesji jesiennej 2019 roku.

Gimnazjum:

Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych obowiązujące od jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 :

 

 

 

Liceum ogólnokształcące:

Informatory z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2016 roku:

 

Zasadnicza szkoła zawodowa:

 Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące od roku 2013 :Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl