Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2009-03-09 12:51:09

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji 2009 roku


Na podstawie §33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie egzaminów eksternistycznych, ustalam terminy egzaminów eksternistycznych
w zimowej sesji 2009 roku:

1. z fizyki i astronomii z zakresu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                          13 luty 2009 r. (piątek), godz. 15.00

2. z informatyki z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum, technologii informacyjnej z zakresu 
    liceum ogólnokształcącego –

                           14 luty 2009 r. (sobota), godz. 9.00


3. z historii i społeczeństwa z zakresu szkoły podstawowej, z wiedzy o społeczeństwie z zakresu
    gimnazjum i liceum ogólnokształcącego


                          15 luty 2009 r. (niedziela) godz. 9.00


4. z języka polskiego z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                          15 luty 2009 r. (niedziela) ,godz. 12.00

5. z matematyki z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                           20 luty 2009 r. (piątek), godz. 15.00

6. z przyrody z zakresu szkoły podstawowej, z biologii z zakresu gimnazjum
    i liceum ogólnokształcącego –

                          21 luty 2009r. (sobota), godz. 9.00


7. z historii z zakresu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                          21 luty 2009r. (sobota), godz. 12.00


8. z podstaw przedsiębiorczości z zakresu liceum ogólnokształcącego –

                          22 luty 2009r. (niedziela), godz. 9.00


9. z geografii z zakresu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                          22 luty 2009r. (niedziela), godz. 12.00


10. z języka obcego nowożytnego: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski z zakresu szkoły podstawowej,
      gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                          27 luty 2009r. (piątek), godz. 15.00


11. z chemii z zakresu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego –

                          28 luty 2009 r. (sobota), godz. 9.00
_________________________________________________________________________
Zgodnie z § 3ust. 4 ww. rozporządzenia – dyrektor komisji okręgowej, nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieści na stronie internetowej komisji okręgowej informację o miejscach, w których przeprowadzone będą egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w tej sesji.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl