Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Data opublikowania: 2009-03-09 12:50:07

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji 2009 r

 

Każdy zdający powinien posiadać długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu eksternistycznego, a ponadto na poziomie licealnym może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń, które są wymienione na liście poniżej.

Lp. Przedmiot Materiały i przybory
1. chemia karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty*
2. fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę,
    kalkulator prosty*
3. geografia każdy zdający powinien mieć linijkę, kalkulator prosty*
4. matematyka zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien  mieć,
    cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*
5. podstawy każdy zdający powinien mieć linijkę, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl