Ministra Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowiska nauczycielskie w Szkołach Europejskich

Data opublikowania: 2024-05-24 09:20:44

Szanowni Państwo,

Ministra Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowiska nauczycielskie w Szkołach EuropejskichLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl