OFERTA PRACY - Wydział Organizacyjno-Administracyjny - referent

Data opublikowania: 2024-03-26 13:50:15

OFERTA PRACY - Wydział Organizacyjno-Administracyjny - referentLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl