Wideokonferencję dotycząca organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej Zima2024.

Data opublikowania: 2023-11-29 10:00:57

Wideokonferencję dotycząca organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej Zima2024.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza:

 • dyrektorów szkół/placówek/centrów (i ich zastępców), podmioty prowadzące KKZ,
 • przewodniczących zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu,
 • operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego,
 • przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek

na wideokonferencję dotyczącą organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej Zima2024

 • Dzień - 07.12.2023
 • Godz. - 10.00 -12.00
 • Uczestnicy wideokonferencji - dyrektorzy szkół/placówek/centrów (i ich zastępcy),podmioty prowadzące KKZ, przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek
 • Dzień - 07.12.2023
 • Godz. - 12.30-14.00
 • Uczestnicy wideokonferencji - operatorzy Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego
  przewodniczący zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu

Wideokonferencję przeprowadza Wydział Egzaminów Zawodowych

Zaproszenia z bezpośrednimi linkami (adresami) do poszczególnych wideokonferencji zostaną Państwu udostępnione za pośrednictwem SIOEPKZ.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl