Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji 1. 2024 ZIMA w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach

Data opublikowania: 2023-11-09 11:10:05

Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji 1. 2024 ZIMA w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec – Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019

Szanowni Państwo,

w sesji 1. 2024 Zima w części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacjach: EKA.04, EKA.05, EKA.07, HAN.02 oraz w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach: A.35, AU.35, A.36, AU.36, A.65, AU.65, A.20, AU.25 (na stanowiskach egzaminacyjnych należy zainstalować moduły oprogramowania zgodne z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych dla danej kwalifikacji) będą obowiązywały następujące wersje oprogramowania:

  • InsERT GT wersja 1.77 HF2

lub

  • InsERT nexo/nexo PRO 47.0.0 (6824)
  • Symfonia Handel 2023.2.a
  • Symfonia ERP Kadry i Płace 2024
  • Symfonia Finanse i Księgowość 2023.2.a

lub

  • Comarch ERP Optima: 2024.0.1.530

Uwaga!

Programy z pakietu Symfonia (Symfonia Handel, Symfonia ERP Kadry i Płace oraz Symfonia Finanse i Księgowość) podczas tworzenia nowego podmiotu wymagają użycia Internetu dlatego, aby przygotować stanowiska egzaminacyjne zgodnie z wymaganiami (bez dostępu do Internetu) należy zastosować załączoną informację.

"Informacja dla szkół organizujących egzamin z części praktycznej z użyciem programów Symfonia” zawiera Wskazania dla opiekuna pracowni do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz Instrukcję dla zdającego do przekazania przez zespół nadzorujący.

Wskazane jest "przećwiczenie" przygotowania stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem wyżej wymienionej informacji przez nauczycieli, jak i wdrożenie zdających do zmienionej sytuacji. Zapoznanie ze wskazaniami i instrukcją dla zdającego pomoże wykluczyć ewentualne problemy w czasie egzaminu.

Uwaga!

Program Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość został wycofany, w związku z tym nie będzie możliwości jego wykorzystania na stanowiskach egzaminacyjnych podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. Szkoły, które korzystały dotychczas z tego programu powinny zapewnić inne oprogramowanie do wspomagania operacji finansowo-księgowych o tych samych funkcjonalnościach i działające bez dostępu do Internetu.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl