Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego

Data opublikowania: 2023-11-02 11:40:29

Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 do zapoznania się z materiałami informacyjno-szkoleniowymi dot. egzaminu z języka polskiego: plikiem (materiał 19.) z 15 przykładowymi zestawami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Chcielibyśmy także przypomnieć, że na w/w stronie cały czas są dostępne materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach: karty pracy, prezentacje, filmy.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl