Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2023 roku.

Data opublikowania: 2023-08-21 10:59:15

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2023 roku.

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 .
  • Ustny egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. według harmonogramu ustalonego przez szkołę.

Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione 8 września 2023 r. w serwisie ZIU. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w tym samym dniu w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl