Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Data opublikowania: 2023-08-18 10:20:57

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Egzamin maturalny - Wszystkie przedmioty

Termin egzaminu:

  • Termin główny – maj 2024 r.
  • Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.
  • Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

ZALACZNIKI edytowalne:Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl