Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Data opublikowania: 2023-08-18 09:20:49

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1644) podaję do publicznej wiadomości adres strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego, za pośrednictwem której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej:

Złożenie deklaracji w postaci elektronicznej jest możliwe po uwierzytelnieniu ucznia lub  absolwenta w elektronicznym systemie wspomagającym przeprowadzanie egzaminu maturalnego przy użyciu:

  1. identyfikatora (loginu) i hasła dostępu udostępnionych odpowiednio przez dyrektora szkoły albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
  2. profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje są dostępne w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 (s. 37–38).

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji EgzaminacyjnejLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl