Dystrybucja i redystrybucja arkuszy na egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Data opublikowania: 2023-05-31 15:10:22

Dystrybucja i redystrybucja arkuszy na egzamin maturalny w terminie dodatkowym

(dotyczy tylko tych szkół, w których przeprowadzany jest egzamin)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

arkusze na egzamin maturalny w terminie dodatkowym zostaną przywiezione przez firmę kurierską zgodnie z poniższym harmonogramem.

W ramach redystrybucji szkoły z Warszawy oraz powiatów ościennych (piaseczyński, legionowski, pruszkowski, warszawski-zachodni, miński, otwocki, wołomiński, grodziski) są proszone o przywiezienie arkuszy oraz dokumentacji do siedziby OKE przy ulicy Józefa Bema 87 w Warszawie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Pozostałe szkoły przekazują materiały poegzaminacyjne kurierowi zgodnie z poniższym harmonogramem.

UWAGA!

Dokumentacja oraz prace egzaminacyjne przekazywane kurierowi powinny być spakowane w jedną dużą kopertę lub jedno pudełko zbiorcze.

Przesyłka powinna zostać oznaczona danymi szkoły oraz adresem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa).

Egzamin w terminie dodatkowym jest przeprowadzany według tych samych procedur, co egzamin w terminie głównym. Zdający są wprowadzeni do systemu SIOEO. Należy przełączyć się na sesję: egzamin maturalny czerwiec 2023 i przypisać zdających do sal.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl