Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum

Data opublikowania: 2023-05-19 12:59:23

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 28 kwietnia 2023 roku.

Z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, ul. Józefa Bema 87.

  • 9:00 – 10:30powiaty,
  • 10:30 – 12:00dzielnice Warszawy,

z pozostałych powiatów do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Dyplomy mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Odbiór dyplomów 26.05.2023Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl