Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum

Data opublikowania: 2023-05-19 12:59:23

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 28 kwietnia 2023 roku.

Z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, ul. Józefa Bema 87.

  • 9:00 – 10:30powiaty,
  • 10:30 – 12:00dzielnice Warszawy,

z pozostałych powiatów do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Dyplomy mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Odbiór dyplomów 26.05.2023Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl