Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na wideokonferencję

Data opublikowania: 2023-05-09 08:30:27

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza:

  • dyrektorów szkół/placówek (i ich zastępców), podmiotów prowadzących KKZ,
  • przewodniczących zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu,
  • operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego,
  • przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek

na wideokonferencję dotyczącą organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej Lato 2023

17.05.2023 - 10.00 -12.00 - dyrektorzy szkół/placówek (i ich zastępcy), podmioty prowadzące KKZ,
przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek

17.05.2023 - 12.30-14.00 - operatorzy Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego przewodniczący zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu

Zaproszenia z bezpośrednimi linkami (adresami) do poszczególnych wideokonferencji zostaną Państwu udostępnione za pośrednictwem SIOEPKZ.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl